O DPS Chojnice

Obecnie nasz Dom dysponuje 108 miejscami dla osób, które z różnych przyczyn nie mogły pozostać w domu rodzinnym. Robimy wszystko, by stworzyć go tutaj…


Jak pracujemy?

Ponad 100 miejsc dla podopiecznych

Obecnie nasz Dom dysponuje 108 miejscami dla osób, które z różnych przyczyn nie mogły pozostać w domu rodzinnym. Robimy wszystko, by stworzyć go tutaj…

15 pracowni terapeutycznych

Rehabilitacja ruchowa(definicja)- to podstawowa dziedzina rehabilitacji. Najczęściej stosuje się rehabilitację ortopedyczną, która dotyczy pacjentów po długotrwałym unieruchomieniu. Ze względu na różnorodność schorzeń i kondycję psychiczną i fizyczną naszych mieszkańców, zajęcia z dysfunkcją narządu ruchu mają formę indywidualną w zakresie:

Dbamy o aktywizację zawodową

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus fringilla enim at pellentesque pulvinar. Integer bibendum, leo ac fermentum bibendum, orci diam tempor nisi,Procedura przyjęcia

W celu otrzymania decyzji o skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby zainteresowanej w dniu składania wniosku.

Procedura odwiedzin

Szczegóły procedury odwiedzin podczas pandemii COVID-19.

Wolontariat

Wszystko zaczęło się od Programu Rządowego „Aktywność Społeczna Osób Starszych” (ASOS). Celem tego programu było utworzenie i rozwój wolontariatu w domach pomocy społecznej w województwie pomorskim.

Skontaktuj się z nami


    Znajdź nas na mapie

    89-000 Chojnice, ul. Leśna 12

    52 39 63 800

    dpschojnice@wp.pl