W każde poniedziałki tygodnia odbywają się spotkania mieszkańców naszego domu oraz pracowników,  na których omawiane są tygodniowe plany spotkań rekreacyjnych i rozrywkowych oraz  potrzeby  mieszkańców. Spotkania odbywają się w namiotach, które zostały zakupione po przystąpieniu do programu  “Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”,
wspieranym przez PFRON.
Ponadto wykorzystujemy aurę do wspólnej zabawy tanecznej -pod chmurką, spacerów oraz wspólnego grillowania.