Covery popularnych piosenek POP, śpiewa Andrzej Wieszczek –  mieszkaniec naszego Domu.
 Specjalista-prowadzący: Dominik M.

  1. ” Co Ty Na To” – z rep. Mietka Szcześniaka.