Covery popularnych piosenek POP. Sing: EWA SIKORA, mieszkanka Naszego Domu.
                                                  Specjalista-prowadzący: Dominik M.
1.”Piosenka o przyjaźni” – z rep. zespołu: Mała Orkiestra Dni Naszych.
“Na pierwszy znak” z rep. Hanki Ordonównej.