Mikołajki, to kolejna okazja do “zabaw” konkursowych, quizów.