Kontakt

Dane kontaktowe

Dyrektor DPS Chojnice

Kierownik DPS Chojnice

Pracownicy socjalni

Księgowość, Kadry i płace

Dział medyczny

Sekretariat DPS Chojnice


Dom pomocy społecznej w chojnicach

89-000 Chojnice, ul. Leśna 12

52 39 63 800

dpschojnice@wp.pl

Procedura przyjęcia

W celu otrzymania decyzji o skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby zainteresowanej w dniu składania wniosku.

Wolontariat

Wszystko zaczęło się od Programu Rządowego „Aktywność Społeczna Osób Starszych” (ASOS). Celem tego programu było utworzenie i rozwój wolontariatu w domach pomocy społecznej w województwie pomorskim.