Nasz dom

Obecnie nasz Dom dysponuje 108 miejscami dla osób, które z różnych przyczyn nie mogły pozostać w domu rodzinnym. Robimy wszystko, by stworzyć go tutaj…

 

Nasz Dom nie ma barier architektonicznych i posiada pomieszczenia zgodne ze standardem, między innymi pokoje mieszkańców, kaplica oraz pokój dziennego pobytu, jadalnia, gabinet medycznej pomocy doraźnej, pomieszczenie do rehabilitacji, pracownie terapeutyczne, kuchenki pomocnicze.

Procedura przyjęcia

W celu otrzymania decyzji o skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby zainteresowanej w dniu składania wniosku.

Wolontariat

Wszystko zaczęło się od Programu Rządowego „Aktywność Społeczna Osób Starszych” (ASOS). Celem tego programu było utworzenie i rozwój wolontariatu w domach pomocy społecznej w województwie pomorskim.

Skontaktuj się z nami


    Znajdź nas na mapie

    89-000 Chojnice, ul. Leśna 12

    52 39 63 800

    dpschojnice@wp.pl