Aktywizacja zawodowa

AKTYWIZACJA
ZAWODOWA MIESZKAŃCÓW DPS

Dom Pomocy Społecznej od października 2016 – 2017 współpracował z Fundacją Partycypacji Społecznej w Poznaniu która jest realizatorem projektów
„ Razem sięgajmy wyżej”
 Projekt realizowany w okresie:
16.12.2016 – 15.05.2017
Celem tego projektu jest poprawa jakości działań na rzecz zwiększenia zatrudnienia osób dotkniętych i/lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno – zawodowej, w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika projektu
Chcę, mogę i nie obawiam się pracować”
 Projekt realizowany w okresie:
13.01.2017 – 12.06.2017
Celem tego projektu jest pobudzenie osób młodych do pracy, samodzielności i odpowiedzialności za swój rozwój edukacyjno-zawodowy, a także aktywizacja zawodowa oraz dążenie do poprawy sytuacji na rynku pracy oraz zwiększenia możliwości zatrudnienia młodych osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności zamieszkałych na terenie województwa pomorskiego.

Ośmioro mieszkańców kontynuowało pracę w ramach stażu w projektach. Dwoje z nich po zakończeniu projektu podpisało umowę o pracę w miejscu odbywania stażu.

Instytucje oraz zakłady pracy które umożliwiły naszym mieszkańcom zatrudnienie w ramach stażu:
Fundacja Palium Hospicjum w Chojnicach
Dom Pomocy Społecznej w Chojnicach
Środowiskowy Dom Samopomocy w Chojnicach
PSB Mrówka w Chojnicach
Skup i Sprzedaż Surowców Wtórnych Jacek Knopik w Chojnicach

Integracja w stronę zatrudnienia”
 
Projekt realizowany w okresie
18.12.2017 -17.06.2018

W 2018 roku Dom Pomocy Społecznej rozpoczął współpracę z Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja Romaniszyn z Piły która jest realizatorem projektów:

Od października Dom Pomocy Społecznej rozpoczął współpracę z centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja Romaniszyn” Sp. Zo.o. w Pile. W ramach projektu „Integracja w stronę zatrudnienia” aktywność zawodową rozpoczęło 25 mieszkańców Domu.

Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym osób z niepełnosprawnościami. W ramach projektu mieszkańcy uczestniczyli w:

Mieszkańcy podpisali umowy stażowe na okres 6 miesięcy. Pracodawcą, który umożliwił odbywanie stażu jest Dom Pomocy Społecznej w Chojnicach. Staże odbywają się na terenie DPS na stanowiskach : pracownik gospodarczy, pomoc w kuchni , pomoc w pralni w obecności opiekuna stażu.

Mieszkańcy uczestnicząc w projektach mają możliwość poprawienia swojej sytuacji społeczno – finansowej. Praca zawodowa w ramach stażu jest kontynuacją oddziaływań terapeutycznych zespołu terapeutyczno – opiekuńczego DPS. Aktywność zawodowa kompensuje ograniczenia wynikające z niepełnosprawności, a tym samym poprawia jakość życia. Odbywanie stażu pozwala rozwijać i nabywać nowe umiejętności interpersonalne, społeczne i zawodowe. Udział w stażu poprawia stan zdrowia i kondycję psychiczną mieszkańca. Mieszkańcy zdobywają doświadczenie na poniższych stanowiskach: Pomoc w pralni, pracownik gospodarczy, pomoc w kuchni.

Do projektu zakwalifikowało się 23 uczestników. Mieszkańcy podpisali umowy stażowe od 01.12.2018 do 31.05.2019. Wcześniej uczestnicy odbyli kursy zawodowe.

Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym osób z niepełnosprawnościami. Uczestnikom oferowane jest kompleksowe przygotowanie do podjęcia aktywności zawodowej.

 • przygotowanie Indywidualnej Ścieżki Rozwoju
 • grupowe i indywidualne poradnictwo psychologiczne
 • warsztaty terapeutyczne kształtujące umiejętności osobiste
 • szkolenia zawodowe
 • staże zawodowe
 • pośrednictw
  Czas na zmianę”
  Projekt realizowany w okresie 01.12.2018 do 31.05.2019

Miejsce realizacji projektu – DPS Chojnice, organizatorem stażu jest TEB Edukacja Sp. z o.o. w Poznaniu.
Projekt ma na celu zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym. Grupą docelową są osoby z niepełnosprawnościami, zagrożone
Więcej szczegółów dotyczących projektu – https://efs.teb.pl/czas_zmiany/o_projekcie

  „Razem możemy więcej”
Projekt realizowany w okresie 02.09.2019- 01.03.2020.

W 2020 roku Dom Pomocy Społecznej rozpoczął współpracę z Fundacją Partycypacji Społecznej ul. Sieradzka 4c w Poznaniu realizatorem projektu

Projekt realizowany jest na terenie DPS. Nr projektu RPPM.06.01-02-22-0037/17 Mieszkańcy zdobywają doświadczenie na poniższych stanowiskach: Pomoc w pralni, pracownik gospodarczy, pomoc w kuchni, pracownik administracyjno biurowy.

Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym osób z niepełnosprawnościami. Uczestnikom oferowane jest kompleksowe przygotowanie do podjęcia aktywności zawodowej.

 • przygotowanie Indywidualnej Ścieżki Rozwoju
 • grupowe i indywidualne poradnictwo psychologiczne
 • warsztaty terapeutyczne kształtujące umiejętności osobiste
 • szkolenia zawodowe
 • staże zawodowe
 • pośrednictwo pracy

Mieszkańcy podpisali umowy stażowe w dniu 02.09.2019- 01.03.2020. Wcześniej w terminach od 20.07.2019 – 29.07.2019 w ramach tego projektu brali udział w kursach zawodowych zdobywając nowe doświadczenia. W projekcie uczestniczyło 16 mieszkańców.

Uczciwa praca się opłaca II„ realizowany w okresie 02.09.2019 – 30.04.2020.

Realizowany jest na terenie DPS w Chojnicach , organizatorem stażu jest Fundacja Partycypacji Społecznej z Poznania. Nr projektu RPPM.06.01.02-22- 0041/17.

Projekt ma na celu zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym. Grupą docelową są osoby z niepełnosprawnościami, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Do projektu zakwalifikowało się 7 uczestników. Mieszkańcy podpisali umowy stażowe od 02.09.2019-30.04.2020. Wcześniej uczestnicy odbyli kursy zawodowe. Staże odbywają się na stanowiskach : pomoc w pralni, pomoc w kuchni, pracownik gospodarczy.

Praca o umowę o pracę – współpraca ze Stowarzyszeniem Bądź Aktywny w Kamieniu Krajeńskim.

Czas realizacji 03.02.2020 – 04.05.2020

W ramach aktywizacji zawodowej i kontynuacji zatrudnienia mieszkańców po zakończeniu stażu zawodowego 7 mieszkańców zostało zatrudnionych przez Stowarzyszenie Bądź Aktywny w Kamieniu Krajeńskim w ramach umowy o pracę na czas określony. Mieszkańcy wykonywali pracę na stanowiskach: pomoc kuchenna, pracownik administracyjno biurowy, pomoc w pralni, pracownik gospodarczy. Miejsce realizacji umowy o pracy – Dom Pomocy Społecznej w Chojnicach.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju obecnie nie są kontynuowane projekty i umowy o pracę, umowy zlecenie mające na celu aktywizację zawodową mieszkańców.