Terapia

Pracownie terapeutyczne

Zobacz nasze pracownie

Terapia w DPS Chojnice jest formą szeroko rozwiniętej rehabilitacji leczniczej.

Realizuje się to w następujących formach:

Przeciwdziałanie nawrotom:

 • psychoedukacja
 • monitorowanie objawów 

Usprawnianie psychiczne:

 • aktywność w pracowniach i proponowanych formach pracy
 • oddziaływania farmakologiczne (wyrównywanie nastroju-zniesienie pobudzenia lub podwyższenie nastroju)
 • oddziaływania psychologiczne

( określenie przeżywanych emocji i ich przepracowanie)

 • odkrywanie potrzeb, zainteresowań
 • farmakoterapia ma celu przeciwdziałanie chorobie oraz utrzymania stabilnego stanu zdrowia.
 • rozwijanie aktywności (oferty pracowni terapeutycznych) .

Usprawnianie społeczne:

 • udział w pracowniach, udział w pracach samorządu
 • weryfikowanie postaw, poglądów (spotkania społeczności, spotkania zespołu terapeutyczno-opiekuńczego)
 • udział w pracowniach i proponowanych formach pracy
 • treningi (kulinarny, budżetowy, samoobsługi itp.)
 • udział w spotkaniach społeczności oraz zespołu terapeutyczno-opiekuńczego.

Usprawnianie fizyczne:

 • ruchy czynne, czynne z oporem, napięcia izometryczne mięśni
 • ćwiczenia izometryczne, ćwiczenia czynne w odciążeniu, czynne z oporem, czynne z przyborami
 • ćwiczenia manipulacyjne, gry, zabawy, gimnastyka ogólnokondycyjna.