Aktywność.

W naszym Domu staramy się nakłaniać mieszkańców do aktywnego trybu życia, które nie tylko poprawia samopoczucie. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Dagmara Orzech, nagradza mieszkańców naszego domu, za aktywność, przedsiębiorczość, operatywność .