Nagrody za aktywność.

Coroczna uroczystość wręczania nagród dla mieszkańców naszego Domu. Cieszymy się, a zarazem dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy wykonywali dodatkowe prace na potrzeby Domu Pomocy Społecznej. Nagrody za aktywność dodatkową nagrodzeni odbierali z rąk dyrektora DPS-u Dagmary Orzech oraz kierownika Arkadiusza Paszkiewicza.