Raport dostępności

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
ul. Wspólna 2/4, oo-926 Warszawa
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego.
POBIERZ DOC 
POBIERZ PDF
Nazwa i adres podmiotu publicznego:
Dom Pomocy Społecznej ul. Leśna 12; 89-600 Chojnice