Światowy Dzień Chorego

W niedzielę  11 lutego 2024 roku, we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, która jest patronką chorych, obchodziliśmy 32. Światowy Dzień Chorego. Tegoroczne obchody odbywają się pod hasłem “Nie jest dobrze, by człowiek był sam”. 

Ustanowiony przez Jana Pawła II w 1992 roku, Światowy Dzień Chorego  jest szczególnym czasem modlitwy i solidarności z chorymi, cierpiącymi i wszystkimi, którzy się nimi opiekują. Stanowi on również okazję do refleksji nad znaczeniem troski o chorych i budowania kultury bliskości i współczucia. 

W tym roku papież Franciszek w swoim orędziu na Światowy Dzień Chorego podkreśla znaczenie towarzyszenia chorym i budowania wspólnoty, która nie pozostawia nikogo w samotności. Izolacja społeczna, ograniczenia fizyczne i psychiczne mogą prowadzić do pogłębienia cierpienia i utrudniać proces leczenia.

Nasi mieszkańcy wykazują postawy prospołeczne, pomagają  i opiekują się współmieszkańcami. Za taką postawę uhonorowani zostali: Teresa B., Wiesława K., Robert G., Zenon T., Andrzej D., Ludwika M. oraz Damian K. Dziękujemy za cierpliwość, troskę i optymizm😊