Światowy Dzień Chorego.

Na XXX Światowy Dzień Chorego, 11 lutego, Papież Franciszek opublikował orędzie, w którym podkreśla, że “Chory jest zawsze ważniejszy od choroby i trzeba wsłuchać się w głos pacjenta, jego lęki i obawy”.
Mieszkańcy naszego domu tradycyjnie, wręcz misyjnie, wykazują zachowania prospołeczne, pomagając i opiekując się współmieszkańcami. Dyr. Dagmara Orzech oraz kier. Arkadiusz Paszkiewicz honorują: Elżbietę W., Henryka S., Teresę B., Jana W., Zenona T., Sylwestra Z., Wiesławę K., Ludwikę M., Leszka W., Roberta G., za pomoc i opiekę niesioną niesprawnym mieszkańcom. Wszyscy wyróżnieni zostali nagrodzeni statuetką. św. Kamila.
Dziękujemy za cierpliwość, optymizm zrozumienie i troskliwość!!!