Wydarzenia=Maj 2022

W każde poniedziałki tygodnia odbywają się spotkania mieszkańców naszego domu oraz pracowników, na których omawiane są tygodniowe plany spotkań rekreacyjnych i rozrywkowych oraz potrzeby mieszkańców. Spotkania odbywają się w namiotach, które zostały zakupione po przystąpieniu do programu “Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”,
wspieranym przez PFRON.
Ponadto wykorzystujemy aurę do wspólnej zabawy tanecznej -pod chmurką, spacerów oraz wspólnego grillowania.