Podziękowanie

W imieniu własnym, Mieszkańców oraz zespołu pracowników Domu Pomocy Społecznej w Chojnicach, pragnę złożyć podziękowania dla firm, instytucji i osób o wielkim Sercu.
Dziękuję za wszystkie formy wsparcia, które napływają do naszego Domu, w tym szczególnie trudnym dla nas czasie.
Dziękuję za hojność i bezinteresowną pomoc. Dziękuje za empatię i słowa otuchy jakże potrzebne dziś tym, którzy każdego dnia niosą pomoc drugiemu człowiekowi. Dziękuję także za niosące radość i nadzieję, listy i ciepłe życzenia dla Mieszkańców naszego Domu.
Państwa gest jest pięknym świadectwem ludzkiej Dobroci, Życzliwości i Solidarności.

 Dziękujemy:

Stowarzyszeniu „ Bądź aktywny” w Kamieniu Krajeńskim za 3- miesięczny okres bezpłatnego świadczenia usług w formie całodziennych posiłków dla 25 pracowników Domu, którzy w tym okresie świadczyli pracę w systemie koszarowym, oraz zakup i przekazanie na rzecz Domu maseczek jednorazowych i wielokrotnego użytku.

Starostwu Powiatowemu w Chojnicach za przekazanie środków ochrony indywidulanej i środków dezynfekujących.

Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Gdańsku za przekazanie środków ochrony indywidulanej i środków dezynfekujących.

Urzędowi Miejskiemu w Chojnicach za przekazanie maseczek wielokrotnego użytku.

Fundacji Biedronka za przekazanie środków ochrony indywidulanej i środków dezynfekujących.
Firmie PHU MART z Kamienia Krajeńskiego za przekazanie maseczek wielokrotnego użytku.

Słuchaczom Medyczno-Społecznego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach za uszycie i przekazanie na rzecz Domu maseczek wielokrotnego użytku.

PCK oddział rejonowy w Chojnicach za przekazanie artykułów chemicznych .

Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Razem” w Chojnicach za przekazanie środków ochrony indywidualnej.

Mieszkańcom Chojnic za przekazanie listów i życzeń oraz maseczek wielokrotnego użytku.

Dagmara Orzech
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
w Chojnicach