Covery śpiewa Andrzej Wieszczek.

Covery popularnych piosenek POP, śpiewa Andrzej Wieszczek –  mieszkaniec naszego Domu.
 Specjalista-prowadzący: Dominik M

1. ” Co Ty Na To” – z rep. Mietka Szcześniaka.