Covery śpiewa Ewa Sikora.

Covery popularnych piosenek POP, śpiewa EWA SIKORA – mieszkanka naszego Domu.Specjalista-prowadzący: Dominik M.

1.”Piosenka o przyjaźni” – z rep. zespołu: Mała Orkiestra Dni Naszych.

“Na pierwszy znak” z rep. Hanki Ordonównej.