Covery śpiewa Leszek Wegner.

Covery popularnych piosenek POP, śpiewa LESZEK WEGNER -mieszkaniec naszego Domu.
 Specjalista-prowadzący: Dominik M.

1.”Gdzie są przyjaciele moi” – z rep. Macieja Maleńczuka-Yugopolis..

2.”Wyznanie barmana” – z rep. Andrzeja Sikorowskiego-Pod Budą.