Rodo

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Polityka Prywatności
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) , informuje Państwa, że:
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej
  ul. Leśna 12 89-600 Chojnice
 2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych sprawuje Inspektor Ochrony Danych: Tomasz Kubisz, mail: kontakt@systems.net.pl, tel: +48 782 400 933
 3. Dom Pomocy Społecznej przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Państwa,
  a także pozyskane z innych źródeł zgodnie z prawem.
 4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celu realizacji umowy (zlecenia).
 5. Dane będą udostępnione jedynie uprawnionym podmiotom, w okolicznościach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 6. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny przewidziany dla realizacji świadczeń, a po tym czasie, w innych zgodnych z prawem celach związanych z realizacją świadczeń.
 7. Posiadają Państwo prawo do:
 1. żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania;
 2. żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem;
 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych do innego administratora;
 4. w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia udzielonych zgód na poszczególne cele przetwarzania, w dowolnym momencie. Zgodę można wycofać w siedzibie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, realizowanego do czasu wycofania zgody.
 5. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Dom Pomocy Społecznej danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. W przypadku zawarcia umowy podanie danych osobowych jest konieczne do jej realizacji.
  DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
  UL. LEŚNA 12;   89-600 CHOJNICE